2019-04-17

Nagycsütörtökön folytatódnak az ünnepi szertartások A Szent László és a Szent Miklós Plébániák is meghirdették az ünnepi szertartások rendjét. A nagyhét az utolsó vacsora szentmiséjével folytatódik Nagycsütörtökön. A Szent László templomban 19 órakor, a Sári templomban 17.30 órakor kezdődik el a szentmise. Utána virrasztást tartanak mindkét templomban, és ezalatt gyónási lehetőséget biztosítanak a hívek számára.Április 19-én, nagypénteken a nagytemplomban 8.30 órakor közös zsolozsmát imádkoznak, ez alatt ismét gyónási lehetőség lesz. Délután 15 órakor a hegyi kálvárián keresztutat imádkoznak a katolikus hívek, végül a Szent László templomban 19 órakor, a Sári templomban 17.30 órakor kezdetét veszi Urunk szenvedésének ünneplése a kereszt előtti hódolat szertartásával. A sárvári plébániák kérik, hogy a katolikus családok a nagypénteki szertartásra Jézus iránti hálás lelkülettel menjenek.