Megalakulnak az új testület bizottságai

2019-11-13

Megalakulnak az új testület bizottságai A sárvári képviselő-testület november 14-én, csütörtökön 16 órakor tartja soros ülését a Városháza nagytermében. Az ülésen napirendre kerül Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és jóváhagyása. Sor kerül a sport-, ifjúságügyi és lakásügyi tanácsnok, majd a képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztására, a külsős bizottsági tagok eskütételére. Megállapítják a polgármester és az alpolgármester illetményét és egyéb juttatásait. A képviselők döntenek több rendelet módosításáról, így például az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló önkormányzati rendelet, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Napirendre kerül a Sárvár Aréna hasznosítása, és szavaznak újabb belterületbe vonásokról is.